Prijslijst 2019

De prijslijst voor 2019 wordt spoedig gepubliceerd.

 

Leveringsvoorwaarden

 

Levertijden in overleg, behoudens overmacht.

Betaling à contant of binnen 14 dagen netto.

Overigens gelden de Algemene Voorwaarden van de Fotografenfederatie / DuPho gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam No. 84-2011. Deze worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Silver-Hands Atelier wijst toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden die door de wederpartij gehanteerd worden, uitdrukkelijk van de hand.

 

colofon | disclaimer

© Silver-Hands 2010-2016